24-hours Emergency Call : +606 - 315 8930
+606 - 315 8931

Letak Temapahan

Makmal

Makmal di Oriental Melaka Straits Medical Centre adalah kemudahan hospital yang dikendalikan 24/7 untuk menyokong penjagaan pesakit dalam dan perkhidmatan pesakit luar. Makmal ini menyediakan pelbagai ujian untuk mendiagnosis dan memantau penyakit.

Makmal kami juga menyediakan perkhidmatan yang komprehensif untuk;

Dengan Makmal Dalaman, keputusan ujian boleh didapati lebih awal dengan kurang kompromi terhadap integriti sampel.

Makmal kami terletak di Aras 3 di sebelah Pusat Dialisis Dalaman kami.