24-hours Emergency Call : +606 - 315 8930
+606 - 315 8931

Letak Temapahan

Tanggungjawab Sosial Korporat

Di di Oriental Melaka Straits Medical Centre, kami menyelaraskan nilai dan amalan perniagaan kami dengan sentuhan hubungan dengan alam sekitar dan memberikan kembali kepada komuniti yang tinggal dan bekerja dengan kami.

Tanggungjawab Sosial Korporat adalah ciri utama kedudukan perintis di Oriental Melaka Straits Medical Centre sebagai industri penjagaan kesihatan. Kami komited kepada masyarakat yang mampan dan kami menjaga dan mencintai alam sekitar, baik dalam dan luar negara. Untuk mencapai tafsiran terbaik Tanggungjawab Sosial Korporat, di Oriental Melaka Straits Medical Centre berada dalam dialog berterusan dengan pihak yang berminat di semua peringkat serantau dan antarabangsa.

Selain menaja dan menganjurkan acara penjanaan dana, pelbagai pihak berkepentingan kami terlibat secara aktif menerusi pelbagai program CSR yang meliputi inisiatif alam sekitar dan komuniti.