24-hours Emergency Call : +606 - 315 8930
+606 - 315 8931

Letak Temapahan

Kumpulan OHB

Oriental Holding Berhad telah ditubuhkan pada 24 Disember 1963 sebagai sebuah syarikat berhad swasta di bawah Akta Syarikat 1965. Kemudian, ditukar menjadi syarikat awam pada 22 Februari 1964 di bawah satu nama yang sama. OHB disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Sekuriti Berhad sejak 10 Mac 1964.

Segmen perniagaan kumpulan syarikat OHB dan anak syarikatnya:

Perniagaan ini telah berkembang merentasi Rantau Asia Pasifik di negara –negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, United Kingdom, New Zealand dan Australia. Kumpulan OHB mempunyai gabungan aset sebanyak RM6.4 bilion dengan dana pemegang saham sebanyak RM 4.7 bilion. Manakala, tunai dan kesetaraan tunai menyentuh RM 2.8 bilion pada 31 Disember 2013.